تمام محصولات

نمایش 1–6 از 42 نتایج

نمایش همه
 • کورس محور x 1550 میلیمتر
  کورس محور y1300 میلیمتر
  کورس محور z1200 میلیمتر
  کنترل اکروماتیک

 • mazak qt 8

  قطر تراشکاری 140 میلیمتر
  طول تراشکاری 300 میلیمتر
  کنترل mazatrol t – 32
  سال ساخت 1991
  قطر گلویی 42 میلیمتر
  دستگاه روشن وآماده تولید می باشد

 • تراش cnc mazak qt10

  طول تراشکاری 500 میلیمتر

  قطر تراشکاری 220 میلیمتر

  قطر گلویی 45 میلیمتر

  کنترل mazatrol cam t2

 • تراش cnc emco 360

  قطر تراشکاری 250 میلیمتر

  طول تراشکاری 450 میلیمتر

  گلویی 65 میلیمتر

  کنترل زیمنس 810

  سال ساخت 1991