افقی (horizontal)

نمایش یک نتیجه

 • mazak qt 8

  قطر تراشکاری 140 میلیمتر
  طول تراشکاری 300 میلیمتر
  کنترل mazatrol t – 32
  سال ساخت 1991
  قطر گلویی 42 میلیمتر
  دستگاه روشن وآماده تولید می باشد